بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری چیست ؟

بیمه بیکاری که مزایای بیکاری نیز نامیده می شود، نوعی بیمه ارائه شده توسط دولت است که در صورت از دست دادن شغل و رعایت شرایط و واجد شرایط بودن، به صورت ماهانه به افراد پول پرداخت می کند.
کسانی که داوطلبانه ترک کار می‌کنند یا به دلیلی منصفانه اخراج شده‌اند، معمولاً واجد شرایط بیمه بیکاری نیستند. به عبارت دیگر، فردی که به دلیل کمبود کار و بدون تقصیر خود از شغل خود جدا شده است، معمولاً واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری است. حقوق و دستمزد را مطالعه کنید.

بیمه بیکاری شامل چه افرادی می شود؟

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
تبعه کشورهای خارجی نباشند.
مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
دارای حداقل6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
افرادی که از شرکت در کلاس‌های آموزشی و کارآموزی که سازمان تامین اجتماعی برای شغل پیشنهاد می‌کند خودداری کرده‌اند. کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد. چنانچه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت دوماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد ولی کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

 به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

صاحبان مشاغل آزاد: بسیاری از افراد جامعه مانند کسبه بازار یا کسانی که به هر نحوی شغل آنها آزاد محسوب می‌شود، نمی‌توانند از مزایای این بیمه  استفاده کنند. همچنین کسانی که جزء بیمه اختیاری محسوب می‌شوند نیز از مشمولان دریافت آن خارج هستند.
ترک کار اختیاری: چنانچه شخص به صورت ارادی اقدام به ترک کار کرده باشد، از این نوع بیمه محروم خواهد شد.استعفا داده باشد
بازنشستگان و از کار افتادگان: افرادی نیز که بازنشسته شده‌اند خارج از دایره مشمولان این مزایا قرار دارند. همچنین افرادی که تحت عنوان از کار افتادگان کلی نیز شناخته می‌شوند، قادر به استفاده از آن نیستند. هر چند بیمه بیکاری و بازنشستگی حالت‌ها و موارد مرتبط زیادی دارند.
رد درخواست: ممکن است درخواست شما بنا به هر دلیلی از جانب اداره کار رد شود و به این ترتیب نمی‌توانید از این مزایا استفاده کنید. هر چند در این خصوص نیز سازوکارهای لازم برای اعتراض در نظر گرفته شده است.

روش دریافت و استفاده از خدمات بیمه بیکاری چیست ؟

اولین چیزی که برای استفاده از خدمات این بیمه لازم است، ارائه نامه‌ای از کارفرما مبنی بر عدم نیاز به نیروی کار است. مشخصا باید در این نامه تاریخ آغاز این دوره عدم نیاز ذکر شود. نامه باید این نکته را بیان کند که کارفرما دیگر به آن فرد نیازی ندارد. داشتن کارت پایان خدمت هم برای استفاده آقایان از این بیمه الزامی است. طبیعتا در صورت اشتغال مجدد بیمه  قطع می‌شود. البته این اشتغال مجدد باید همراه با قرارداد و ادامه پرداخت بیمه باشد.
مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری
مدت پرداخت بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه دارد. اما درنهایت مدت آن برای مجردین از ۳۶ ماه و متاهلین از ۵۰ ماه بیشتر نخواهد شد. البته محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از این بیمه وجود ندارد.

مبلغ پرداختی چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان پرداخت مقرری  ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که براساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آن‌که از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد.

فردی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری این بیمه نیز بهره‌مند شود.

عیدی به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از افراد تصور می‌کنند که با دریافت این بیمه، عیدی نیز به آنها تعلق می‌گیرد. این تصور اشتباه است و افرادی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، به هیچ عنوان شامل دریافت پاداش و عیدی نمی‌شوند. در واقع دریافت پاداش و عیدی از طرف کارفرما صورت می‌پذیرد و  تنها تسهیلاتی از طرف سازمان تامین اجتماعی برای افرادی است که به ناچار و بدون اراده از کار بیکار شده‌اند.

 در چه صورتی قطع خواهد شد؟

بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.
بیمه‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهادشده خودداری کند.
بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند یا دچار ازکارافتادگی کلی شود.
مدت زمانی که بیمه بیکاری به شخص تعلق می‌گیرد پایان یابد.
بیمه‌شده فوت کند.
بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی خودداری کند.

بیمه بیکاری
پیمایش به بالا