چطور اضافه کاری و تعطیل کاری را محاسبه کنیم؟

چطور اضافه کاری و تعطیل کاری را محاسبه کنیم؟

محاسبه اضافه کاری موضوعی پیچیده است و اغلب باعث سردردهای زیادی برای حسابداران و صاحبان مشاغل در همه جا می شود. عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفت که یک کار ساده برای محاسبه اضافه کاری می تواند به یک معادله ریاضی پیچیده تبدیل شود.نرم افزار حضور غیاب را مطالعه کنید

اضافه کاری چیست؟

قبل از اینکه در مورد نحوه محاسبه اضافه کاری صحبت کنیم، اجازه دهید با اصول اولیه شروع کنیم و تعریف کنیم که در واقع اضافه کاری چیست.نرم افزار حقوق و دستمزد را مطالعه کنید

اگر کارمندی بیش از تعداد مشخصی ساعت در هر دوره حقوق کار کند که در بیشتر موارد یک هفته است، این ساعات اضافی اضافه کار نامیده می شود. ساعات اضافه کاری با نرخی بالاتر از ساعات معمولی پرداخت می شود. اما استثناهایی در این مورد وجود دارد.نرم افزار حسابداری صنعتی را مطالعه کنید.

طول استاندارد هفته کاری نیز می تواند بسته به کشور متفاوت باشد.
بر اساس قانون وزارت کار ساعات معینی برای کار کارگران تعیین میشود که بر اساس ماده 51 قانون کار ساعات کاری قانونی کارگران برابر است با:

8 ساعت کاری حداکثر برای کار روزانه
44 ساعت کاری حداکثر برای کار در هفته
بر اساس قانون کار برای مشاغل سخت محدودیتی برای اضافه کاری وجود دارد و افراد نمیتوانند بیشتر از ساعات تعریف شده کار کنند. بر این اساس حداکثر میزان اضافه کاری در مشاغل سخت به صورت زیر است:
حداکثر ساعت اضافه کاری روزانه 6 ساعت میباشد.
حداکثر ساعت اضافه کاری هفتگی 36 ساعت میباشد.
کارمندان همچنین می‌توانند در شیفت‌ها، پاره‌وقت یا برنامه‌های انعطاف‌پذیر کار کنند و بر اساس پروژه یا بخشی از کار تولید شده، حقوق دریافت کنند و همچنان مستحق دریافت اضافه‌کاری باشند.

 اضافه کاری را چگونه مدیریت می کنید؟

برای مدیریت موثر اضافه کاری برای کارفرمایان و کارمندان، چند قانون اساسی وجود دارد که باید رعایت شود:

اولاً، هر اضافه کاری باید از قبل توسط هر دو طرف توافق شود. به این ترتیب، هیچ غافلگیری وجود ندارد و همه از قبل مشخص هستند.میزان ساعات اضافه کاری نباید بیشتر از 4 ساعت در روز شود. البته در صورتی که طرفین با این موضوع موافقت داشته باشند مشکلی به وجود نمیاید.

چطور اضافه کاری و تعطیل کاری را محاسبه کنیم؟

به طور کلی بر اساس ماده 59 قانون کار میتوان اضافه کاری را در شرایط زیر در نظر گرفت:

1.حاضر شدن کارگر در روز های تعطیل رسمی و انجام کار.
2.انجام کار در ادامه ساعات کاری عادی.
با توجه به آن که حقوق و دستمزد کارگران به صورت ماهیانه پرداخت میشود اضافه کاری و مزایا و غیره نیز به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت میشود.

دوم، کارمندان باید ساعات کاری خود را پیگیری کنند تا بیش از آنچه که قرار است کار نکنند. اگر کارمندی بیش از میزان توافق شده کار کند، باید بر اساس آن اضافه کار دریافت کند.
برای هر ساعت اضافه کاری 40٪ مزد به ازای هر ساعت کاری عادی، تعلق میگیرد.
در نهایت، کارفرمایان باید سعی کنند یک سیاست اضافه کاری انعطاف پذیر ایجاد کنند که هم برای آنها و هم برای کارمندانشان مفید باشد. به این ترتیب، همه خوشحال و سازنده خواهند ماند.
آیا می خواهید اضافه کاری را به روشی موثر و بدون خطا مدیریت کنید؟ استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و همچنین  نرم افزار حضور غیاب را در نظر بگیرید !

این نرم افزار به شما کمک می کند تا از ساعات کاری کارمندان مطلع باشید و آنها را به طور عادلانه جبران کنید. این نرم افزار همچنین می تواند گزارش های دقیقی در مورد توزیع کار و عملکرد تولید کند.

نحوه محاسبه اضافه کاری

بر اساس قانون کار مزایا و اضافه کاری و جمعه کاری و شب کاری و تعطیل کاری نیز مانند حقوق و دستمزد به صورت ماهیانه محاسبه میشود.

محاسبه اضافه کاری کارگراناینگوه است که ساعات کاری قانونی برای کارگران در هفته برابر با 44 ساعت است که با تقسیم این ساعت کاری بر 6 روز کاری هفته عدد 7.33 به دست میاید .یعنی روزانه برابر با 7 ساعت و 20 دقیقه ساعت کار تعیین شده برای کارگر میباشد.

در محاسبات ریاضی برای اضافه کاری از عدد 7.33 استفاده میشود. به طور کلی با توجه به آن که در ماه های مختلف سال تعداد تعطیلات متفاوت است و همین امر سبب میشود ساعات کاری کارگران در ماه های مختلف به صورت متفاوت باشد.

برای محاسبه اضافه کاری شما باید ابتدا ساعات قانونی کار در هر ماه را محاسبه کنید و ساعاتی که بیشتر از ساعات تعیین شده باشد به عنوان اضافه کاری محسوب میشود.

برای تعیین ساعات قانونی کاری در هر ماه باید تعداد روز های غیر تعطیل رسمی را مطابق با تقویم کشور در عدد 7.33 ضرب نمود.

فرمول محاسبه:

روز‌های عادی x۲۰/۷ + روز‌های جمعه و تعطیلات x ۲۰/۷ + روز‌های مرخصی x۲۰/۷

در این زمان شما نیاز به کارکرد واقعی کارگران خواهید داشت. کارکرد واقعی کارگران به زبان ساده از روی ساعات حضور و غیاب آن ها حاصل میشود و در واقع ساعاتی میباشد که فرد در محل کار حضور دارد و اموری را مطابق با مسئولیت تعریف شده توسط کارفرما انجام میدهد.

برای محاسبه اضافه کار باید دقت داشته باشید اگر کارگر در ماه مرخصی استحقاقی دریافت کرده باشد ساعات مرخصی او جز ساعات کاری و کارکرد واقعی او محاسبه میشود.

چطور اضافه کاری و تعطیل کاری را محاسبه کنیم؟
پیمایش به بالا