ویدئو ها

توضیحات مهندس تقی زاده مدیریت شرکت سپهررایان درباره نرم افزار انبار ویژه کارخانجات شیشه سپهر
توضیحات مهندس شریفی مدیریت تولید کارخانه شیشه قزوین درباره قابلیت ها و نحوه عملکرد نرم افزار تولید سپهر
توضیحات اجمالی درباره نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ERP سپهررایان
توضیحات مهندس رخشانی میدیر اجرائی کارخانه کاوه فلوت
توضیحات میدیرت کارخانه , سرپرست تولید , مدیر تولید, رئیس کنترل کیفیت و کارخانه شیشه قزوین درباره چگونگی عملکرد و قابلیت نرم افزار ERP سپهررایان در این کارخانه
توضیحات اجمالی درباره نرم افزار مدیریت برنامه ریزی تولید سپهررایان
ویدئو ها
پیمایش به بالا